14/05/2024

 

Oʻzbekiston Respublikasida 2024-yil yanvar-mart oylarida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan asosiy kapitalga oʻzlashtirilgan investitsiyalarning umumiy hajmidagi ulushi 54,4 % ni tashkil etdi.

Hududlar kesimida esa kichik tadbirkorlik subyektlarining qurilish ishlari hajmidagi ulushi Jizzax viloyatida eng yuqori boʻlib,  74,7 % ni tashkil qildi.

diagramma20df2sd12g1sdf2g1s2g