Title - UZ: ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTITSIYALAR
Value - UZ: 196,6 %
Icon: Up
Description - UZ: 2023-yilning yanvar-mart oyiga nisbatan foizda