Title - UZ: YUK AYLANMASI
Value - UZ: 107,8 %
Icon: Up
Description - UZ: 2023-yilning yanvar-mart oyiga nisbatan foizda