Title - UZ: CHAKANA TOVAR AYLANMASI
Value - UZ: 110,2 %
Icon: Up
Description - UZ: 2023-yilning yanvar-mart oyiga nisbatan foizda